Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar Vöröskereszt   Keresőszolgálat   Véradó Adatbázis   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Címlap Önkéntesség Légy az önkéntesünk! Önkéntesség-Szakmaiság

Önkéntesség-Szakmaiság

E-mail Nyomtatás PDF

Magyarországon a Magyar Vöröskereszt a legnagyobb önkéntes bázissal rendelkező civil szervezet. Önkénteseink megfogalmazott igénye, hogy hasznos tevékenységeket biztosítsunk számukra. Ahhoz, hogy a hivatásos állami szervekkel együtt tudjunk működni, az adott szervezeteknek kell feltárnunk erőforrásainkat és közösen kell meghatározni az önkéntesek szakmai, kiegészítő jellegű foglalkoztatásának lehetőségeit. A szakmai önkéntesség hatékony segítséget jelenthet a hivatásos szervek munkájában, mindeközben a tevékenységet ellátó önkéntes rengeteget fejlődhet szakmailag, megkaphatja a továbbtanuláshoz szükséges tapasztalati, pályaorientációs iránymutatást egyaránt.

Bármely karitatív szervezet működésének biztosításához óhatatlanul szükség van a további generációk kinevelésére, a fiatalok felkészítésére mind a professzionális, mind az önkéntes szférában. A Vöröskereszthez csatlakozó fiatalok és fiatal felnőttek sok esetben maradnak felnőtt, munkavállaló korukban a Vöröskereszt kötelékében munkatársként vagy önkéntesként.

Civilek a pályán...
Kórházba, szociális intézménybe kerülni nem kellemes. Betegágyhoz kötve, szeretteink és megszokott tárgyaink nélkül, önállóságunkban korlátozva élni mindig kényszer. Ám egy kicsivel több odafigyeléssel, törődéssel elviselhetőbbé tehető! Sajnos a túlterhelt egészségügyi és szociális intézményekben dolgozóknak erre már nem mindig marad erejük és idejük. 2011. az Önkéntesség Éve volt. Ezért is indítottuk útjára a Vöröskereszt önkéntes segítő/gondozó programját, azaz létrehoztuk a Vöröskeresztes Kórházi Önkéntes Csoportot.

Budapesten és az ország több pontján már évek óta sikeresen működik a Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat. A bevált jó példát és módszertant felhasználva mi Szolnokon és Karcagon továbbgondoltuk a programot. A megyei Vöröskereszt szervezett keretet biztosít azok számára, akik -önkéntes alapon, belső indíttatásra- valamilyen módon segíteni szeretnének a rövidebb-hosszabb kórházi vagy intézményi tartózkodásra kényszerülőknek, legyenek akár gyerekek, akár idős emberek.
Az önkéntes segítői tevékenység, a rövidebb-hosszabb ideig kórházi(intézményi) tartózkodásra kényszerülő (beteg) embertársainknak nyújt konkrét segítséget, lelki támaszt és személyes törődést.

Civil Mentorok

A Senior Mentor Program hazánkban-elsősorban külföldi minták nyomán- kísérleti jelleggel 2008. szeptemberében indult el két budapesti  általános iskolában.
Megyei Szervezetünk a jól bevált gyakorlatot követve Szolnokon meghirdette Civil Mentor Programját, hogy az önkéntesek mentorként - teljesíthessenek szolgálatot a kihívásokkal küszködő általános iskolákban, hogy segítsék a gyerekeket az olvasás elsajátításban és magabiztosságuk növelésében, valamint azon készségek megszervezésében, melyek szükségesek a siker eléréséhez mind az iskolákban mind pedig az életben.

Ki lehet mentor?
Mindenki, aki kedvet, elkötelezettséget érez ahhoz, hogy fél/egy éven át segítsen a rábízott gyermekeknek. Rendszeresen meg kell jelennie a foglalkozásokon, együttműködnie az osztályfőnökökkel, részt kell vennie az esetmegbeszélő csoportgyűléseken.

Ki lehet pártfogolt?
Az az alsó tagozatos kisdiák, akit a programban részt vevő iskola tanárai kijelölnek, s akinek nincs más lehetősége a korrepetálásra. A szülő beleegyezése is feltétel. A gyermekek kiválasztására minden esetben a tanítók tesznek javaslatot és a szülők beleegyezését kérik.

Szükséglet:
Azok a diákok- akik az iskolai tanítás után három vagy négy órát egyedül töltenek-, sokkal nagyobb valószínűséggel teljesítenek rosszul tanulmányaikban, lesznek depressziósok, és jelenik meg életükben a stressz. Az iskolai mentor programokban résztvevő diákok jobb jegyeket szereznek, nagyobb arányban készítik el a házi feladatokat, és kevesebbet hiányoznak az iskolából.
A legtöbb mentor nem az iskolai feladatok megoldására törekszik, hanem az ismeretek új környezetbe, új feladatba történő áthelyezését tartja elsődlegesnek. Ennek megfelelően játékos eszközöket visznek a foglalkozásra pl. marokkó, dobókocka, babzsák, domborzati térkép, mesekönyv, elbeszélés stb.

Összegezve:
A Civil Mentor Program növeli a diákok teljesítményét, önbizalmát, és segíti az iskolákat, hogy munkájukban még sikeresebbek legyenek, valamint fokozza a programban részt vevő felnőttek jól-létét. A program magyarországi tapasztalatai azt mutatják, remek lehetőség a társadalmi jó teremtésére, a generációk közötti párbeszédre.

 

Módosítás: ( 2013. május 30. csütörtök, 15:57 )  

 

 

http://www.veradas.hu - Adjon vért Ön is!

Közösségi oldalak